Google Website Translator Gadget

tirsdag 9. november 2010

Agua dulce, muy importante en el mundo....

En mi pais, Noruega, hay mucho agua dulce en la naturaleza. Nada es mejor como beber agua fria y puro de un arrayo de montaña... ¡Muy rico!

Para vivir es necesario el agua o algunas liquidos en el cuerpo. En la Tierra 2,5 % del agua es dulce. Unos 2/3 están congelados; el resto es agua liqiuda subterránea y superficial.

Faktum del agua en la Tierra:

 • Casi 70 % del agua dulce del mundo está contenida en forma de hielo
 • Los estadounidenses usan cerca de 380 litros de agua en casa diarios
 • Milliones de los más pobres del mundo subsisten con menos de 19
 • Cuarenta y seis por ciento de la gente en el mundo no tiene agua entubada en sus hogares
 • Las mujeres de países en desarrollo caminan un promedio de seis kilómetros para conseguir agua
 • Una de cada ocho personas no tiene accesso a agua limpia
 • 3,3 milliones mueren cada año por problemas de salud relacionados con el agua
 • Lavarse las manos con jabón puede reducir la diarrea hasta 45 %

I mitt land, Norge, er det mykje ferskvatn i naturen. Og ingenting er som å drikke friskt og reint vatn frå ein fjellbekk... Kjempegodt!

For å leve er det nødvendig med vatn eller anna væsketilførsel i kroppen. På jorda er 2,5 % av vatnet ferskvatn. To tredjedelar er is, frossen tilstand; resten er flytande vatn.

Fakta om vatn på jorda:
 • Nesten 70 % av ferskvatnet i verda er is
 • Ein amerikansk hushaldning brukar omlag 380 liter vatn dagleg
 • Millionar av dei mest fattige i verda lever på mindre enn 19
 • 46 prosent av menneska i verda har ikkje innlagt vatn i sine hus
 • Kvinnene i utviklingsland går i gjennomsnitt seks kilometer for å finne vatn
 • Ein av åtte personar har ikkje tilgang til reint vatn
 • 3,3 millioner menneske døyr kvart år av helseproblemer knytta til vatn
 • Å vaske hendene med såpe kan redusere utbrot av diaré til 45 %

Check out:

1 kommentar:

jeannette sa...

Beautiful waterfall for Watery Wednesday. You are a Norwegian in Bolivia? I am Dutch and live in Los Angeles area!
WHERE is your translation button, so I can read your writing -thanks!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS