Google Website Translator Gadget

fredag 19. november 2010

Bondelagskurs på El Alto

I dag har eg vore på El Alto nok ein gong denne veka. Mandag var eg med på første dagen av eit bondelagskurs som gjekk over to dagar i distrikt 9. I går og i dag vart det same kurset halde for bønder i distrikt 11, og eg var med på siste delen der.


Ein framtidig bonde?
Det er andre tilhøve for bøndene her enn det vi kjenner frå Noreg. Mellom anna er vasstilgangen ei utfordring fordi det er veldig tørt i periodar av året. No, før regntida byrjar, er det veldig mykje brunt og uttørka gras. Og dyra som går rundt og beitar har ikkje så mykje anna valg enn å ete det dei finn. Er dei heldige så renn det vatn i ein bekk nær der dei beitar, elles så får dei gjerne vatn to gongar til dagen.

Misjonsalliansen er med på å halde og organisere kurs for bøndene i utkantdistrikta på El Alta. Todagarskurset denne veka har tatt for seg tema som sjukdomslære og dyrehelse, samt dagens tema; fôring og såing av beite/fôrgras.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS