Google Website Translator Gadget

fredag 12. november 2010

Spanskleksa mi... :-) / Mi tareas de español... :-)

Då nærmar det seg spansktimar igjen. Frå slutten av september har eg hatt spansktimar ein dag i veka, og stort sett på fredagane. Det går bra, sjølv om det blir litt lenge mellom kvar gong. Og sidan det er så mykje anna som skjer så er det jo lett å utsette leksa si til siste dagen. Er det nokon som kjenner seg igjen?

No er det på tide å begynne. Det vil seie, eg har gjort litt tidlegare i veka også. Tidlegare har eg gått igjennom teorien i den boka vi har begynt å bruke. No skal eg gjere oppgåvene som eg har. 

Første oppgåve er som følgjer, bøying av uregelrette verb.
F. «Un viaje de negocios. Usted es jefe de una gran compañia internacional. Su secretario hace unas preguntas sobre su viaje de negocios a Europa. Conteste sus preguntas según el modelo.

Modelo:  
- ¿Hace Ud. un viaje en noviembre?
- Sí, hago un viaje en noviembre.

Og første oppgåva er:
1. ¿Sale Ud. la semaña próxima?
Sí, salgo la semaña próxima.

2. ¿Viene Ud. a la oficina el viernes?
No, vengo a la oficina el lunes.

3. ¿Va Ud. a Francia y España?
Sí, voy a Francia y España.

4. ¿Conoce Ud. Italia?
No, no conozco Italia.

5. ¿Hace Ud. las maletas mañana?
Si, yo hago las maletas mañana.

6. ¿Sabe Ud. cuándo regresa?
No, no se cuándo regresa.


G. ¡Cuánto trabajo tenemos! Los chicos reciben una invitación pero no saben si tienen tiempo para ir. Escriba lo que dicen, según el modelo.

Modelo:
Juan → Viene si tiene tiempo.

1. las chicas → Vienen si tienen tiempo.
2. Ud. → Vengo si tengo tiempo.
3. Tú y yo → Venimos si tenimos tiempo.
4. Sara → Viene si tiene tiempo.
5. Uds. → Vienen si tienen tiempo.
6. Yo → Vengo si tengo tiempo.

I. ¡Lo hago yo! Escribba que Ud. es quien hace las siguentes cosas. Siga el modela.

Modelo:
- ¿Quién hace una pregunta?
- Yo hago una pregunta.

1. - ¿Quién pone la mesa?
- Yo pongo la mesa.

2. - ¿Quién trae las flores?
- Yo trago las flores.

3. - ¿Quién da un paseo?
- Yo doy un pasco?

4. - ¿Quién ve televisión?
- Yo veo televisión.

5. -¿Quién traduce el libro?
- Yo traduzco el libro.

J. ¿Hablan en serio? ¡Sus amigos tienen ideas geniales ¿O es que le toman el pelo? Escriba lo que dicen.

Modelo:
- Carlota, ¿que propones? (un plan brillante)
- Propongo un plan brillante.

1. Luz, ¿qué mereces? (recibir el premio Nobel)
- Merezco recibir el premio Nobel.

2. Juan Diego, ¿qué compones? (una obra maestra mozartiana)
- Compozco una obra maestra mozartiana.

3. Chicos, ¿qué obtienen? (una beca de dos millones de dólares)
- Obtenemos una beca de dos millones de dólares.

4. Eugenia, ¿qué taduces? (novelas del vasco al sáncrito)
- Traduzco novelas del vasco al sáncrito.

5. José Luis, ¿qué conduces? (la limosina presidencial)
- Conduzco la limosina precidencial.

6. Morberto, ¿qué supones? (que yo tengo razón siempre)
Supongo que yo tengo razón siempre)

K. ¿Cuánto tiempo hace? Ud. le pregunta a su amigo cuantó tiempo que sus amigos se dedican a sus aficiones. Escriba cada pregunta dos veces usando las construcciones del modelo.

Modelo:
Maria / escribir cuentos
→ ¿Cuánto tiempo hace que Maria escribe cuentos?
→ ¿Desde cuándo escribe Maria cuentos?


1. Uds / cocinar a la francesa
→ ¿Cuánto tiempo hacen que Ustedes cocinan a la francesa?
→ ¿Desde cuándo cocinan Ustedes a la francesa?

2. Mario y Federico / nadar
→ ¿Cuánto tiempo hacen que Mario y Federico nadan?
→ ¿Desde cuándo tiempo naden Mario y Federico?

3. Consuelo / tocar el violin
→ ¿Cuánto tiempo hace que Consuelo toca el violin?
→ ¿Desde cuándo tiempo toca Consuelo el violin?

4. tú / hacer carpinteria
→ ¿Cuánto tiempo haces que tú haces carpinteria?
→ ¿Desde cuándo tiempo haces tú carpinteria?

5. Esteban / bailar flamenco
→ ¿Cuánto tiempo hace que Esteban baila flamenco?
→ ¿Desde cuándo tiempo baila Esteban flamenco?

6. sus hermanos / coleccionar monedas
→ ¿Cuánto tiempo hace que sus hermanos collecionan monedas?
→ ¿Desde cuándo tiempo collecionan sus hermanos monedas?


L. Hace mucho tiempo que...  Su amigo le contesta las preguntas del ejercicio K de dos modos. com en el modelo.

Modelo:
Maria / escribir cuentos / seis meses
Hace seis meses que Maria escribe cuentos.
Maria escribe cuentos desde seis meses.


1. Uds. / cocinar a la francesa / un año
→ Hacen un año que Ustedes cocinan a la francesa
→ Ustedes cocinan desde un año.

2. Mario y Federico / nadar / tres años
→ Hacen tres años que Mario y Federico nadan.
→ Mario y Federico nadan desde tres años.

3. Consuelo / tocar el violin / seis años
→ Hace seis años que Consuelo toca el violin
→ Consuelo toca el violin desde seis años.

4. tú / hacer carpinteria / siete semanas
→ Haces siete semanas que tú haces carpinteria.
→ Tú haces carpinteria desde siete semanas.

5. Esteban / bailar flamenco / ocho meses
→ Hace ocho meses que Estaban baila flamenco.
→ Estaban baila flamenco desde ocho meses.

6. sus hermanos / coleccionar monedas / dos años y medio
→ Hacen dos años y medio que sus hermanos colleccionan monedas.
→ Sus hermanos coleccionan monedas desde dos años y medio.

Og her held det fram med M. - N.  - O. - P. - Q. - R. Dei får eg ikkje tid til å gjere her på bloggen min. Men no har de sett litt kva eg kan få å jobbe med i spansk.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS