Google Website Translator Gadget

fredag 31. desember 2010

Mitt beste bilete frå Bolivia i 2010!

My best photo from Bolivia 2010...

Dette biletet tok eg på landsbygda i nærleiken av Tiwanaku i september 2010. Eg har kåra dette til mitt beste bilete frå Bolivia denne hausten. Guten undrar seg gjerne på korleis framtida vil bli?

Vi er komne til eit årsskifte og då er det tid for å reflektere over året som har gått. Kva kan ein takke for av det ein har fått oppleve i året som ligg bak? Samtidig er det tid for å sjå framover og møte det nye året med glede og forventingar....  

Eg vil med dette ynskje deg som lesar eit 
GODT NYTT ÅR!


Weekend Reflections # 67

Thursday Challenge - Best of 2010
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS