Google Website Translator Gadget

mandag 24. januar 2011

Cementerio General - «stige» opp mot himmelen...

Cementario General - Sucre, Bolivia


Etter å ha vore i Sucre nærare tre veker sit eg igjen med ein del inntrykk. Eg har møtt ein del forskjellige folk i byen. Fleire gongar har det kome bort til meg selgarar og skopussarar som gjerne vil at eg skal gjere ein handel med dei. Skopussarane gir seg ikkje sjølv når eg seier at eg ikkje treng noko skopuss. Dei slitte fritidsskoa mine treng det ikkje. Samtidig så ville jo det å pusse skoa sine, sjølv om det ikkje er  finsko, kunne vere med å hjelpe nokon... 

Eg er ganske imponert over kor kreative folk er for å skaffe seg inntekt. På gravplassen i Sucre er det fleire ulike tjenester som blir tilbudt. 

For turistar er det ungdom som tilbyr guiding rundt på gravplassen og fortel om dei viktige personane som er gravlagt der. 

Dei lokale som har slekt eller familie gravlagd kan utanfor inngange kjøpe med blomar til grava. Innanfor porten er det born ned i 8- 10 årsalderen som tilbyr stige. Gravene er nemleg bygd over bakken og for å komme opp til dei øverste må ein ha stige. 

På benkane innanfor området sit også kvinner og menn som tilbyr "oracion", altså bøn. Om det er bøn for dei døde eller til dei døde det veit eg ikkje...

I det store og det heile så er det mange som skaffar seg eit levebrød gjennom å tilby ulike former for tjenester. 

Check out:
1 kommentar:

A Garden of Threads sa...

Love all the flowers in the mosaic. Beautiful!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS