Google Website Translator Gadget

mandag 10. januar 2011

«Kristus kom for å frelse!»

Cochabamba i Bolivia hadde verdas høgaste Jesus-statue, 34, 2 m, før byen Swiebodzin i Polen fekk si statue i 2010.

Brevet til hebrearane

Kristus som øvsteprest

911 Men Kristus er komen som øvsteprest for dei frelsesgode som vi no har. Han har gått gjennom det teltet som er større og meir fullkome, og som ikkje er laga av menneskehand, det vil seia: som ikkje høyrer denne skapte verda til. 12 Ikkje med blod av bukkar og kalvar, men med sitt eige blod gjekk han inn i heilagdomen éin gong for alle. Og såleis vann han ei evig utløysing. 13 For når blodet av bukkar og oksar og oska av ei kvige gjer heilag og rein i det ytre når det vert skvett på det som er ureint, 14 kor mykje meir skal ikkje då Kristi blod reinsa samvitet vårt frå døde gjerningar, så vi kan tena den levande Gud! For ved ein evig Ande har Kristus bore seg sjølv fram som eit lytelaust offer for Gud.
   
 15 Så er då Kristus mellommann for ei ny pakt. Han døydde, og det vart til utløysing frå misgjerningane i den fyrste pakta, så dei som er kalla, skal få den evige arven som var lova. 16 Det er med pakta som med eit testamente: Det må stadfestast at den som har gjort det, er død. 17 Det tek fyrst til å gjelda når han døyr; det gjeld ikkje så lenge han lever.
Jesus-statua ruvar godt i landskapet over Cochabamba by, Bolivia.


Matteus

2750 Men Jesus ropa atter med høg røyst, og så anda han ut.
   
 51 Då rivna forhenget i templet i to frå øvst til nedst. Jorda skalv og berga rivna.I dag har eg vore på gudsteneste i ei evangelisk kyrkje i Sucre. Temaet som Kjell Einar talte over var at Gud er heilag.

I jula har vi feira at Gud sin son, Jesus, vart fødd inn i verda for å frelse oss menneske frå fortapinga. Etter syndefallet måtte menneska ut av Edens hage, og dermed vart også den nære relasjonen til Gud broten. Då Jesus døydde skjedde det noko som forandra dette. Forhenget i tempelet rivna, og dermed vart vegen inn til det aller heilagste opna. Jesus sona syndene våre ein gong for alle!


Scenic Sunday 129
LEM Photo Challenge - «Different View/Perspective»

2 kommentarer:

hobbyentusiast sa...

Bra innlegg. Her legges det ikke noe imellom ;) Stilig da at statuen ruver sånn som den gjør :D

Cassie sa...

Alleleujah! I am so joyous at Jesus' saving grace and mercy!!

This is a terrific post.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS