Google Website Translator Gadget

mandag 3. januar 2011

«Kva ristype gir størst avling?» - eit eksempel på arbeid Misjonsalliansen støttar.

Bolivia er eit mangfaldig land! Det einaste dei manglar er ei kyststripe, elles har landet alt frå høgslette til jungel. Dette gjer at det er veldig store variasjonar i samband med landbruksproduksjon, der tilgangen på vatn ofte er den største utfordringa. 

Misjonsalliasen driv arbeid for å betre tilhøva for bønder. I Caranavi har det vore eit risprosjekt for å finne ut kva ristype som gir størst avling ut frå klimaet som er der. Her kan du sjå ein film om dette prosjektet!Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS