Google Website Translator Gadget

mandag 30. mai 2011

Mision Alianza de Noruega - Den norske Misjonsallianse

La oficina Mision Alianza de Noruega - Den norske Misjonsallianse - Oslo.

Den norske Misjonsallianse vart stifta i 1901 og fyller i år 110 år. Denne diakonale misjonsorganisasjonen arbeider med bistand og utvikling i 10 land i verda. Bolivia er eit av landa dei har norske utsendingar. For dei som ynskjer går det også an og reise ut og jobbe som frivilleg/volontør i Bolivia og Ecuador. Det gir også opplevingar av ein annan kultur og korleis arbeidet til organisasjonen fungerar i praksis. Sjølv oppretta eg denne bloggen medan eg var volontør i Bolivia. 

Puerta de entrada Den norske Misjonsallianse.

Anuncio en un periodico noruega para tener mas padrinos a «Misjonsalliansen».

Un articulo del periodico:
Frivillige organisasjoner mister tillit


søndag 29. mai 2011

Puente de uno a otro lado....

Verda er stor sjølv om avstandane som tidlegare tok dagar, veker eller månader no kan gjerast unna på timar. Kulturforskjellane i verda er store sjølv om internasjonale standardar, system og produkt gjer at det går å finne mykje kjend i det som er ulikt. Verda er i forandring og det skjer med større og større fart.

I august 2010 pakka eg sekken og reiste til Bolivia på den andre sida av jordkloden. Det var ei reise til noko nytt, noko spanande og noko utfordrande. 

Eg er komen tilbake til Noreg, tilbake til det eg kjenner og der eg har røtene mine. Det meste er som før. Landskapet, folka eg møter og det norske systemet har ikkje endra seg stort. Likevel har det skjedd ei forandring. Eg ser med nye auge på korleis samfunnet fungerar. 

Bagasjen eg har med meg frå tida på den andre sida har gjort at eg legg merke til ting som før berre var slik. Det er samanhengar i livet som eg ikkje tidlegare har lagt merke til. Opplevingar og inntrykk frå tida eg var i Bolivia blir samanlikna med det eg opplev og ser i Noreg. 

Noko av det eg hadde med kan opplevast både provoserande, uforståeleg og vanskeleg å foreine i møte mellom dei to kulturane. Då handlar det om å klare og bygge ei bru frå den eine til den andre sida...

lørdag 28. mai 2011

Naturaleza - flores del jardin


Hoy dia he experimentado tomar diferentes fotos de flores. Arriba esta una las fotos que estoy mas satisfecho, flores del manzano.


Otro flor que he tomando fotos en el jardin es el diente de león con gotas del aqua. Estaba lloviznando poco y poco...  Mucho vida en el jardin.

fredag 27. mai 2011

«Monolitten»


Den kjende «Monolitten» strekk seg høgt mot himmelen i Vigelandsparken, Oslo.

«Monolitten» es otra muy connocido escultura del parque escultura Vigeland en Oslo. 

torsdag 26. mai 2011

«Sinnataggen»

Sculpture called «Sinnataggen» from the Vigeland Sculpture Park in Oslo, Norway. It's one of the most famous sculptures in this park. 

onsdag 25. mai 2011

Attracción de Noruega - Vigelandsparken, Oslo

Då eg var ein tur i Oslo tidlegare i månaden gjorde eg som turistane og besøkte Vigelandsparken. Her er masse flotte statuer og skulpturar, i tillegg til at det jo ein veldig fin park. Over er bilete av den fine fontena midt i parken.

Informacion en espanol: Parque de esculturas de Vigeland

tirsdag 24. mai 2011

Saludos y bendiciones a mis amigos en Bolivia!

smørblomst / engsolleie
Queridos amigos en Bolivia!

Quiero mandar saludos y bendiciones a todos que estaban trabajando y usando tiempo conmigo cuando estaba volontario en la Mision Alianza de Noruega - en Bolivia. Estes fotos de los flores son para ustedes!

Los fotos pueden estar como un simbolo del amistad. Ustedes son flores en mi jardin y les extraño, tambien Bolivia! 

Abrazos desde Noruega!
:-)

Her kan de lese ei gladsak frå Bolivia:  http://www.norea.no/artikkel/article/39790

mandag 23. mai 2011

Livet er ei gåte...

Korinterane
13 12 No ser vi i ein spegel, i ei gåte,
          men då skal vi sjå andlet til andlet.
          No skjønar eg stykkevis,
          men då skal eg kjenna alt fullt ut, liksom eg fullt ut er kjend av Gud.


The Creative Exchange      My World

søndag 22. mai 2011

Fordeling av godene - retten til vatn

Eg som nordmann er vaksen opp med at det finst store og små elvar og bekkar i den norske naturen. Desse er allemannseige, og vatnet som renn er gratis. Reint og friskt vatn som ein kan drikke rett frå kjelda. Det skal vere lite fare for at det er eit stort internasjonalt selskap med fabrikk i nærleiken som har kvitta seg med sitt farlege avfall i elva. 

Ein ting er at vi i Noreg er velsigna med stor tilgang på vatn. Noko anna er at tilgangen og fordelinga på vatn rundt omkring på jorda er veldig forskjellig. I enkelte landområde er vassressursane veldig små, og så kan det vere at desse kjeldene er utsatt for stor miljøforureining. Kva då? Vatnet som finst tilgjengeleg er farleg, kanskje kreftframkallande eller gifteg dødeleg. Og det gjeld sjølv om vatnet blir kokt. 

I huset eg bur er det berre å opne vasskrana, så kjem straumen av vassdråpar. Eg kan sette glaset under springen og fylle opp. Og dette kan eg gjere så mange gonger eg ynskjer, heilt til eg ikkje lenger er tyrst. 

Kort tid før eg drog frå Bolivia og La Paz såg eg ein film som handla om vasskrigen i Cochabamba for ein del år tilbake. Det handla om retten til desse livgivande dråpane. Og dei som først blir utesteng i slike saker er urfolk og dei fattige. Deira stemme blir ikkje høyrd for dei har ikkje sterke finansielle krefter i ryggen. Heller ikkje har dei andre verkemiddel som gir dei makt. 

I Cochabamba blei kampen om vatnet ein kamp på liv og død. Framleis er tilgang og like rettar til vatn ei stor utfordring i verda. Kva kan eg som gjest i denne verda gjere for å betre desse tilhøva? 

Her er ein artikkel som tek føre seg vatn, urfolk og situasjonen i Bolivia:
NRK: Kampen om vannethttp://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7639020

Weekend Reflections #87     Sooc Sunday    Fotokalender 2011 - MAI

lørdag 21. mai 2011

Gå til mauren...Salomos ordtøke 6 
Gå til mauren og vert vis! 
 6 Gå til mauren, du late,
        sjå på hans strev og vert vis!Proverbios
Capítulo 06

6:6 Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos, y sé sabio;


fredag 20. mai 2011

La luna en el cielo
torsdag 19. mai 2011

El cielo arriba el sud de Noruega


onsdag 18. mai 2011

«Bunaden» - el traje folkloricó de Noruega

En el dia nacional muchas gentes se vesten en el traje folkloricó, en noruega se llama «bunad». Aqui tiene dos ejemplos de diferentes trajes folkloricós de mujeres. 

Traje folkloricó de Setesdal, el parte que yo vivo...

tirsdag 17. mai 2011

Nasjonaldagen 17. mai - El dia nacional 17 de Mayo

Fotos del fiesta nacional en Kristiandsand, sud de Noruega.mandag 16. mai 2011

El dia antes el dia nacional

Mañana, el dia 17 de Mayo, es el fiesta nacional de Noruega. Este foto es al frente del parlamento. El himno nacional se llama «Ja, vi elsker».


Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet værbitt over vannet, 
med de tusen hjem,
- elsker, elsker det og 
tenker på vår far og mor
/: og den saganatt som 
senker drømmer på vår jord. :/

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
/: har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett. :/

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
/: også vi når det blir krevet, 
for det fred slår leir. :/

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
Melodi: Rikard Nordraak

torsdag 12. mai 2011

La capital de Noruega se llama Oslo


 El palacio del rey Harald y la reina Sonja de Noruega. 

søndag 8. mai 2011

onsdag 4. mai 2011

Posten Norge = Correos de Noruega

Hoy dia he echado al correo algunos tarjetas para mis amigos. Aqui en Noruega podemos meter cartas y tarjetas en los rojos buzones. 
En la tarde un cartero ven y vaciar los buzones para llevar el correo a los destinatarios.... 
En la noche los camiones del «Posten» conducen el correo mas cercano el destino... 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS