Google Website Translator Gadget

søndag 29. mai 2011

Puente de uno a otro lado....

Verda er stor sjølv om avstandane som tidlegare tok dagar, veker eller månader no kan gjerast unna på timar. Kulturforskjellane i verda er store sjølv om internasjonale standardar, system og produkt gjer at det går å finne mykje kjend i det som er ulikt. Verda er i forandring og det skjer med større og større fart.

I august 2010 pakka eg sekken og reiste til Bolivia på den andre sida av jordkloden. Det var ei reise til noko nytt, noko spanande og noko utfordrande. 

Eg er komen tilbake til Noreg, tilbake til det eg kjenner og der eg har røtene mine. Det meste er som før. Landskapet, folka eg møter og det norske systemet har ikkje endra seg stort. Likevel har det skjedd ei forandring. Eg ser med nye auge på korleis samfunnet fungerar. 

Bagasjen eg har med meg frå tida på den andre sida har gjort at eg legg merke til ting som før berre var slik. Det er samanhengar i livet som eg ikkje tidlegare har lagt merke til. Opplevingar og inntrykk frå tida eg var i Bolivia blir samanlikna med det eg opplev og ser i Noreg. 

Noko av det eg hadde med kan opplevast både provoserande, uforståeleg og vanskeleg å foreine i møte mellom dei to kulturane. Då handlar det om å klare og bygge ei bru frå den eine til den andre sida...

1 kommentar:

Dragonstar sa...

In spite of Google's rather strange translation, I can understand the idea of what you say. A bridge perfectly illustrates this. You have chosen an excellent photo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS