Google Website Translator Gadget

mandag 21. november 2011

Reflexión a lunes...15
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Efesios 5, 15-17


15 Pass difor nøye på korleis de lever, ikkje som ukloke, men som kloke menneske, 16 så de nyttar den dyrebare tida godt, for dagane er vonde. 17 Ver ikkje uforstandige, men forstå kva som er Herrens vilje.
Paulus' brev til efesarane 5, 15-17
Noreg er også i år rangert høgt på FN si årlege liste over kva land som er dei «beste» landa å bu i på jorda. 

Eg tenkjer; «Vi bur jo alle på den same jorda og blir påverka av det som skjer langt borte frå der vi held til.» På eit lag handlar det om å gjere kvarandre gode. Er det å gjere kvarandre gode noko verdas land tenkjer på i den globale samanhengen? 

Eg har inntrykk av at dei fleste regjeringar og styrande forsamlingar er opptatt av å sikre sitt eige land på best mogleg måte. Og det er vel også noko som kjenneteiknar oss menneske, at det kan vere naturleg at ein først tenkjer på seg sjølv og sine næraste.  

Korleis ville det vore dersom det blei eit mål for alle folk å gjere kvarandre gode? Og korleis ville dette slått ut dersom alle land i verda hadde hatt dette som politikk?

Artiklar til refleksjon:
«Look to Norway»; korrespondentbrevet frå Nairobi, Kenya - nrk.no

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS