Google Website Translator Gadget

lørdag 7. mars 2015

Bøker til salgs - språk og kulturstudier, latin-amerika

Eg sel brukte og nye fagbøker som eg hadde på studia "Tverrkulturell kommunikasjon - fokus på Sør-Amerika" ved Mediehøgskolen Gimlekollen og "Spansk språk og latinamerikastudium" ved Universitetet i Bergen. Her er ulike bøker for deg som ynskjer å forstå og lære meir om Latin-Amerika sin kultur, historie og det spanske språket.

Prisen kan diskuterast og bøkene kan sendast innan Norge.
Ta kontakt om du er interessert.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS