Google Website Translator Gadget

[tsjili] - magasinet til Misjonsalliansen

[tsjili] er Misjonsalliansen sitt magasin og kjem ut med åtte nummer i året. Bladet er gratis og dersom du ynskjer kan du bli gratisabonnent og få det tilsendt i posten.

I [tsjili] får du reportasjar og nyhende frå arbeidet i Sør-Amerika og Asia, du kan lese om engasjerte menneske i Norge og andre saker knytta til Misjonsalliansen.


[tsjili #2/2012][tsjili #1/2012]
[tsjili #6/2011]

[tsjili #5/2011]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS