Google Website Translator Gadget

Informasjonsarbeid - mine saker til [tsjili]

[tsjili] er Misjonsalliansen sitt magasin og kjem ut med åtte nummer i året. Bladet er gratis og dersom du ynskjer kan du bli gratisabonnent og få det tilsendt i posten.

I [tsjili] får du reportasjar og nyhende frå arbeidet i Sør-Amerika og Asia, du kan lese om engasjerte menneske i Norge og andre saker knytta til Misjonsalliansen.

Under ligg dei tre første nummera frå 2011 oppslått på artiklar eg har skrive som informasjonsvolontør i Bolivia. 

Velkommen til å bla deg gjennom [tsjili].


[tsjili #3/2011]

[tsjili #2/2011]
[tsjili #1/2011]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

In The Land Of The NORTHERN LIGTHS